تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه

روحانی: لغو روادید ایران و ارمنستان قدمی مهم برای گسترش گردشگری است
ایرنا نوشت: وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های تازه مالی علیه هفت بانکدار و تاجر روس و هشت شرکت این کشور وضع کرد که در اوکراین فعالیت تجاری دارند.

روحانی: لغو روادید ایران و ارمنستان قدمی مهم برای گسترش گردشگری است