جدیدترین واکنش ترامپ به سازمان ملل!

روحانی: عمیق کردن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی زیانبار است/با فرافکنی منافع مردم حراست نمی‌‌شود
ترامپ در واکنش به تصویب قطعنامه ضداسرائیلی شورای امنیت: سازمان ملل به باشگاهی برای دورهمی و خوشگذرانی افراد تبدیل شده است!

روحانی: عمیق کردن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی زیانبار است/با فرافکنی منافع مردم حراست نمی‌‌شود