عباس کیارستمی با کدام کارگردان آمریکایی مقایسه شد؟

روحانی در بدو ورود به صداوسیما: مهترین اولویت مردم بهبود معیشت است/برنامه مدون اقتصادی دارم
گادفری چشایر عضو انجمن ملی منتقدان آمریکا از عباس کیارستمی به عنوان یکی از بهترین کارگردانان ایرانی در زمینه ساخت فیلم‌های مستقل و هنری نام برد و او را با جیم جارموش کارگردان آمریکایی مقایسه کرد.

روحانی در بدو ورود به صداوسیما: مهترین اولویت مردم بهبود معیشت است/برنامه مدون اقتصادی دارم