چین برنده توافق اخیر اوپک است

روحانی: تلاش دولت فراهم کردن شرایط مناسب‌تری برای معلولان است
شانا نوشت:توافق کاهش تولید نفت اوپک سبب تثبیت و متنوع سازی منابع عرضه نفت به چین می‌شود؛ این که سهم روسیه و ایران در بازار نفت این کشور در حال افزایش است، خبر خوبی برای پکن است.

روحانی: تلاش دولت فراهم کردن شرایط مناسب‌تری برای معلولان است