۱۷۰ موتور تلمبه دیزلی بدون پروانه در پلدختر فعالیت می‌کنند

روحانی به منتقدین اقتصادی: عینک بزنید تا پیشرفت‌ها را ببینید/ با وام که نمی‌شود اشتغال ایجاد کرد/ ۴
رئیس اداره امورمنابع آب شهرستان پلدختر گفت: 170 موتور تلمبه دیزلی بدون پروانه بهره برداری از رودخانه مادیان رود این شهرستان آب پمپاژ می کنند

روحانی به منتقدین اقتصادی: عینک بزنید تا پیشرفت‌ها را ببینید/ با وام که نمی‌شود اشتغال ایجاد کرد/ ۴