واعظی: ریل گذاری به سمت رونق اقتصادی در حال طی شدن است

روحانی: برخی می‌خواهند همه چیز را معکوس و مردم را ناامید کنند
ایسنا به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: ریل گذاری به سمت رونق اقتصادی به سرعت در حال طی شدن است.

روحانی: برخی می‌خواهند همه چیز را معکوس و مردم را ناامید کنند