خبرهای خوب سفیر ایران در مسکو از طرح‌های جدید گردشگری

روحانی: برجام دستاوردی بزرگ برای ایران، اتحادیه اروپا و جهان است
سفیر کشورمان در مسکو از طرح های جدید ایران و روسیه در خصوص گردشگری دریایی خبر داد.

روحانی: برجام دستاوردی بزرگ برای ایران، اتحادیه اروپا و جهان است