افتخاری: دعوای کی‌روش و برانکو زرگری است!

روحانی: با آشنایی مردم با منشور حقوق شهروندی حس مطالبه‌گری برای احقاق حقوق‌شان بیدار خواهد شد
سیدرضا افتخاری اعتقاد دارد دعوای سرمربی پرسپولیس و سرمربی تیم‌ملی نمایشی است.

روحانی: با آشنایی مردم با منشور حقوق شهروندی حس مطالبه‌گری برای احقاق حقوق‌شان بیدار خواهد شد