کاسینی اولین مرحله تحقیقات از نزدیک درباره زحل را تمام کرد/خیز برای ۴ گذر دیگر

روحانی: آیت‌الله هاشمی با نبوغ کم‌نظیر خود، مجمع تشخیص را هدایت کردند /تبریک به هاشمی شاهرودی
کاوشگر کاسینی اولین مرحله مطالعه سیاره زحل یا کیوان از فاصله بسیار نزدیک را به پایان رساند. پس از چهار گذر دیگر از نزدیکی کیوان در یک ماه آینده ماموریت این کاوشگر بعد از نزدیک به بیست سال به پایان خواهد رسید.

روحانی: آیت‌الله هاشمی با نبوغ کم‌نظیر خود، مجمع تشخیص را هدایت کردند /تبریک به هاشمی شاهرودی