نمایش کاریکاتورهای زنده‌یاد ضیایی در خانه هنرمندان

روحانیون مجلس فعال‌تر می‌شوند
نمایشگاه گزیده‌ای از آثار زنده یاد محمد‌رفیع ضیایی، پنجشنبه 30 دی ساعت 17 در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

روحانیون مجلس فعال‌تر می‌شوند