روحانی:هر کاری می‌کنیم، می‌گویندانتخاباتی است/پاسخ به سوال مجری درباره کاندیداتوری در انتخابات /6

روحانی:در نهادهای انقلابی هم حقوق نجومی هست، بیشتر از دولت/پرونده مسکن مهر بسته می‌شود/7
رئیس جمهور در پاسخ به منتقدانش گفت: هر پروژه‌ای می‌خواهیم افتتاح کنیم می‌گویند برای انتخابات است. هرکاری می‌کنیم می‌گویند برای انتخابات است، هواپیما می‌خریم می‌گویند برای انتخابات است.

روحانی:در نهادهای انقلابی هم حقوق نجومی هست، بیشتر از دولت/پرونده مسکن مهر بسته می‌شود/7