عکس | روند صادرات نفت خام که رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی نشان داد

روحانی:برجام بر رشد صادرات نفتی و غیرنفتی تاثیر داشت /2
سومین نموداری که رئیس جمهوری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی نمایش داد در خصوص صادرات نفت خام بود که در زیر مشاهده می‌کنید.

روحانی:برجام بر رشد صادرات نفتی و غیرنفتی تاثیر داشت /2