میانجیگری وزیر ورزش برای ابقای منصوریان

روباهی در تجریش به دام افتاد / عکس
مدیرعامل استقلال می‌گوید هیچ مذاکره‌ای با مربیان داخلی و خارجی برای جایگزینی منصوریان صورت نگرفته است.

روباهی در تجریش به دام افتاد / عکس