آیت الله مصباح یزدی:برخی می‌گویند کاری به مسائل سیاسی نداشته باشیم تا امام زمان ظهور کند

روایت کانال تگرامی رهبری از جلسه هاشمی شاهرودی با موسوی در سال88 /قول داد تظاهرات را لغو کند اما…
ایسنا نوشت: رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: برخی از گروه‌ها و افراد هستند که می‌گویند ما نباید با مسائل سیاسی و اجتماعی کاری داشته باشیم تا امام زمان ظهور کند در حالی که این نقصی است که در شناخت افراد به وجود می‌آید.

روایت کانال تگرامی رهبری از جلسه هاشمی شاهرودی با موسوی در سال88 /قول داد تظاهرات را لغو کند اما…