کهنه اما زیبا/ «عهد عمیق» در گالری ایوان

روایت پزشکیان از شکایت برخی نمایندگان از کریمی قدوسی بخاطر انتشار سخنان محرمانه ظریف
مجموعه‌ای از نقاشی‌های نارنج کاظمی با نام «عهد عمیق» در گالری ایوان به نمایش درمی‌آید.

روایت پزشکیان از شکایت برخی نمایندگان از کریمی قدوسی بخاطر انتشار سخنان محرمانه ظریف