نخست وزیر سوریه وارد تهران شد

روایت علی دایی از قضاوت‌هایی که تورج حق‌وردی به نفع استقلال داشته است!
تستیم نوشت: نخست وزیر سوریه برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات کشورمان وارد تهران شد.

روایت علی دایی از قضاوت‌هایی که تورج حق‌وردی به نفع استقلال داشته است!