درخواست بخش خصوصی هند برای پذیرش بانک‌های ایرانی

روایت علم‌الهدی از سه فرمان مهم رهبری به نیروهای مسلح
تسنیم نوشت:فدراسیون سازمان های صادراتی هند از رزرو بانک این کشور خواسته تا اجازه دهد بانک های ایرانی که برخی از آنها از حدود ۵ سال قبل برای گشایش شعب جدید درخواست داده اند، شعبه هایی را در هند ایجاد کنند.

روایت علم‌الهدی از سه فرمان مهم رهبری به نیروهای مسلح