رونمایی از امریکای جدید ترامپ!

روایت عباس عبدی از اشتباه قالیباف در مناظره/ رئیسی، سیاست احمدی‌نژاد را دنبال کرد
در حاشیه صدروزه شدن دولت جدید امریکا، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

روایت عباس عبدی از اشتباه قالیباف در مناظره/ رئیسی، سیاست احمدی‌نژاد را دنبال کرد