پورمحمدی: ۴۰ نفر از شهدای تروریستی حله عراق ایرانی هستند

روایت رییس پدافند غیرعامل از ساخت شهرک‌های موشکی و علت مذاکرات هسته‌ای غرب با ایران
ایسنا نوشت: وزیر دادگستری با بیان اینکه بیشتر شهدای ایرانی حادثه تروریستی حله عراق متعلق به استان خوزستان هستند از خانواده آنها درخواست کرد برای نمونه‌برداری به پزشکی قانونی اهواز مراجعه کنند.

روایت رییس پدافند غیرعامل از ساخت شهرک‌های موشکی و علت مذاکرات هسته‌ای غرب با ایران