فیلم | واکنش روحانی به منتقدان برجام | همه چیز ایده‌آل نیست اما اگر برجام نبود …

روایت روحانی از همکاری با ترکیه و روسیه دربحران سوریه/برجام نبود،نمی‌توانستیم هواپیما خریداری کنیم/4
رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم در واکنش به منتقدان و مخالفان برجام گفت: اگر برجام نبود حداکثر می‌توانستم حقوق کارمندان را بدهیم.

روایت روحانی از همکاری با ترکیه و روسیه دربحران سوریه/برجام نبود،نمی‌توانستیم هواپیما خریداری کنیم/4