جزئیات گروگان‌گیری 6 نفر در مشهد

روایت خبرنگار ایلنا از ماجرای حیاط دولت
ایسنا نوشت: فرمانده انتظامی مشهد گفت: ساعت 20:39 دقیقه روز دوشنبه به پلیس 110 خبری مبنی بر گروگان‌گیری یک مادر به همراه دو فرزند 9 و 11 ساله‌اش داده شد.

روایت خبرنگار ایلنا از ماجرای حیاط دولت