عکس خارق‌العاده ناسا از شش‌ضلعی زمستانی

روایت تلخ یک بازیگر در نمایش «گاردونی»
اگر بتوانید صورت‌فلکی شکارچی را پیدا کنید حتما موفق به یافتن شش‌ضلعی زمستانی هم می‌شوید. بعضی از پرنورترین ستاره‌های آسمان در رئوس شش‌ضلعی زمستانی قرار دارند.

روایت تلخ یک بازیگر در نمایش «گاردونی»