رئیس دفتر نظامی رهبری: حضرت آقا فرمودند افراد بداخلاق از سردار غیب پرور در شیراز عصبانی بودند

روایت انصاری از توزیع کتاب مشترک منافقین و صهیونیست‌ها علیه چهره‌های نظام
رئیس دفتر نظامی رهبری گفت: حضرت آقا فرموده اند که افراد بداخلاق از سردار غیب پرور در شیراز عصبانی بودند

روایت انصاری از توزیع کتاب مشترک منافقین و صهیونیست‌ها علیه چهره‌های نظام