صحبت‌های تلفنی منصوریان و منتظری

روایت اعداد از اقتصادی که هاشمی بدان اعتقاد داشت
پژمان منتظری به سرمربی استقلال گفت نمی‌تواند به این تیم ملحق شود.

روایت اعداد از اقتصادی که هاشمی بدان اعتقاد داشت