فیلم | لحظه تخریب کامل لامبورگینی قاچاق

رهبر انقلاب به صدا و سیما: جوان اشرافىِ بیدردِ تن‌ به‌راحت‌داده عیّاش را الگو نکنید
تخریب کامل لامبورگینی 350 هزار دلاری قاچاق توسط پلیس تایوان را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.

رهبر انقلاب به صدا و سیما: جوان اشرافىِ بیدردِ تن‌ به‌راحت‌داده عیّاش را الگو نکنید