محرومیت بازیکنی که طارمی را کتک زد

رهبرانقلاب:وارداتی که کارخانه‌ها را تعطیل می‌کند متوقف شود
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم‌های مختلف فوتبال و فوتسال باشگاه‌های کشور صادر کرد.

رهبرانقلاب:وارداتی که کارخانه‌ها را تعطیل می‌کند متوقف شود