خاطره‌انگیزترین مسابقات فوتبال در یک مستند

رقابت ناعادلانه در بازارهای صادراتی
مستند «بازگشت‌های بزرگ» با بیان نحوه بازگشت‌های تیم‌های بازنده در فوتبال سعی در ارائه الگویی مناسب برای زندگی جوانان دارد.

رقابت ناعادلانه در بازارهای صادراتی