جیرجیرک‌ها هم در معرض انقراض قرار گرفتند!

رقابت مهران مدیری و پیمان قاسم‌خانی در اکران نوروزی
نخستین بررسی جامعی که درباره جیرجیرک‌ها و ملخ‌های اروپا انجام شده نشان می‌دهد بیش از یک چهارم گونه‌های این حشرات در خطر انقراض قرار گرفته‌اند. این ارزیابی را بیش از ۱۵۰ محقق طی ۲ سال انجام داده‌اند.

رقابت مهران مدیری و پیمان قاسم‌خانی در اکران نوروزی