درخواست مهاجم تراکتورسازی از بعضی تماشاگران:توهین نکنید،با مینیسک پاره بازی کردم

رقابت دو بازیکن پرسپولیس با سوشا برای پوشیدن شلوارهای عجیب
فرزاد حاتمی می‌گوید با مینیسک پاره در بازی با سپاهان به میدان رفته است.

رقابت دو بازیکن پرسپولیس با سوشا برای پوشیدن شلوارهای عجیب