گردشگری دفاع مقدس در ایلام توسعه می‌یابد

رقابت بر سر جعبه سیاه داعش در عراق
ایسنا نوشت: نقطه ایثار و قلاویزان، شرهانی، سنگر صدام، تنگ بینا و زمین فوتبال چوار ازجمله مناطقی هستند که یادآور رشادت مردم استان ایلام هستند، رشادت‌هایی که هرچند به قول فرماندهان دفاع مقدس در کتاب‌ها مغفول مانده است اما جای‌جای این استان کتاب ثبت رشادت‌ها و نقش‌آفرینی‌ها است.

رقابت بر سر جعبه سیاه داعش در عراق