مجسمه لیونل مسی تخریب شد

رفع نگرانی تیم ملی فوتبال برای همیشه/ سهمیه آسیا در جام جهانی ۸.۵ تیم شد
مجسمه لیونل مسی که در آرژانتین بود، تخریب شده است.

رفع نگرانی تیم ملی فوتبال برای همیشه/ سهمیه آسیا در جام جهانی ۸.۵ تیم شد