افتتاح پنجشنبه بازار هنر در رشت

رفع موانع مصنوعی در بستر فعال رودخانه سفید رود آستانه اشرفیه
مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان: پنجشنبه بازار هنر در راستای افزایش میزان فروش و نیز معرفی اقلام صنایع دستی استان به دوستداران عرصه فرهنگ و هنر در رشت افتتاح شده است.

رفع موانع مصنوعی در بستر فعال رودخانه سفید رود آستانه اشرفیه