ناشرین بر اساس محتوا مورد حمایت قرار می گیرند

رفع مشکلات فرهنگی دغدغه اصلی شورای شهر کرج است
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان گفت: سالانه تعداد زیادی کتاب در حوزه‌های تاریخی، علمی، فرهنگی، آموزشی و… توسط نویسندگان لرستانی به چاپ می‌رسد.

رفع مشکلات فرهنگی دغدغه اصلی شورای شهر کرج است