تاریخ دربی ۸۴ مشخص شد

رفع فیلتر کلش آو کلنز را چه کسی اجرا کرد
دربی برگشت لیگ برتر شانزدهم، ۲۴ بهمن ماه برگزار می‌شود.

رفع فیلتر کلش آو کلنز را چه کسی اجرا کرد