مجلس برای حمایت از بخش خصوصی مصمم است

رفتن شیخ اکبر هاشمی به وقت شامگاه 19 دی
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت:بی توجهی به بخش خصوصی باعث می شود که ما در اقتصاد مشکلات زیادی از جمله رشد بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و غیره داشته باشیم.

رفتن شیخ اکبر هاشمی به وقت شامگاه 19 دی