همزمان با هفته دولت درمانگاه فرهنگیان اردبیل افتتاح شد

رفتـارهای تاسف بار گـردشگران در آثـار تاریخی فـارس
همزمان با هفته دولت و با حضور جمعی از مسئوولان استانی ، درمانگاه فرهنگیان اردبیل افتتاح و به بهره برداری رسید.

رفتـارهای تاسف بار گـردشگران در آثـار تاریخی فـارس