مشکل بحران آب در ایران از کجا نشات گرفت؟

رضایت وزارت بهداشت از انتقال بیمه سلامت
حامد قدوسی گفت:«سالانه حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب هدر رفت آب بر اثر ضایعات محصولات کشاورزی در ایران داریم که با تغییر رژیم غذایی و کاهش ضایعات می‌توان میزان مصرف آب را کاهش داد.»

رضایت وزارت بهداشت از انتقال بیمه سلامت