نظام شاهنشاهی اینگونه سقوط کرد /اولین پیام رادیویی – تلویزیونی به مردم

رصد آخرین ماه‌گرفتگی سال 95 را ازدست ندهید/قابل رصد در تمام ایران
تاریخ ایرانی نوشت:در روز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نظام شاهنشاهی، کمتر از یک ماه پس از خروج محمدرضا شاه پهلوی از کشور سقوط کرد. امام خمینی صبح روز ۲۲ بهمن در پیامی ‌نسبت به ادامه خشونت‌های رژیم شاه هشدار داد و گفت: تصمیم آخر را می‌گیرم.

رصد آخرین ماه‌گرفتگی سال 95 را ازدست ندهید/قابل رصد در تمام ایران