صادق ملکی: فضایی مثبت بین ایران و روسیه حاکم است

رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی
صادق ملکی کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: با توجه به جایگاه دو کشور ایران و روسیه در نظام بین الملل و نوع نگاه تهران و مسکو به جهان دور از ذهن است که این روابط بتواند به سطح راهبردی ارتقاء یابد.

رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی