کوهکن: آیا شأن برنامه توسعه این است که نیم ساعت درباره عوارض نوشابه‌های گازدار بحث کنیم؟

رسیدگی ویژه برای رسیدگی به پرونده جنایت فهرج/ تصویری از دامادی که اعضای خانواده همسرش را قتل‌عام کرد
نماینده مردم لنجان در مجلس نسبت به تغییر قوانین دائمی در طی تصویب برنامه ششم توسعه تذکر داد.

رسیدگی ویژه برای رسیدگی به پرونده جنایت فهرج/ تصویری از دامادی که اعضای خانواده همسرش را قتل‌عام کرد