نقش پایداری‌ها در انصراف جلیلی از کاندیداتوری

رسانه‌ها از حمله شیمیایی داعش به موصل خبر می‌دهند
*محمدعلی پورمختار

رسانه‌ها از حمله شیمیایی داعش به موصل خبر می‌دهند