پیشنهاد جالب یک امام جمعه: کنسرت‌ها تک جنسیتی برگزار شود

رسانه‌هاى سعودى: ایران به خاطر رفتار هوادارانش مجازات شد
تسنیم نوشت:امام‌جمعه سمنان با اشاره به نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها، تصویب ۲۰ دقیقه‌ای این توافقنامه در مجلس را اشتباه خواند و گفت: رخنه‌های برجام نتیجه عجله در تصویب آن است و امروز باید مسئولان واکنش قاطعانه درباره نقض برجام نشان دهند.

رسانه‌هاى سعودى: ایران به خاطر رفتار هوادارانش مجازات شد