وعده‌های شغلی ترامپ یخ زد

«رزمایش عاشقانه» در سه نقطه
بیشترین شغل ایجاد شده در امریکا به کسب و کارهای کوچک با 118 هزار شغل تعلق گرفت و بعد از آن هم محصولات تولیدی از جمله ساخت و ساز و تولید قرار گرفتند که 82 هزار شغل به شغل های امریکا اضافه کردند.

«رزمایش عاشقانه» در سه نقطه