جانسون هم به دستور ترامپ واکنش نشان داد

«ردِ خاطره» در خیابان گل‌نبی
ایرنا نوشت: بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس طی اظهاراتی در نشست مجلس عوام با ادعای اینکه شهروندان دو تابعیتی بریتانیا از احکام ترامپ مستثنی هستند، بار دیگر تاکید کرد که احکام مهاجرتی رییس جمهوری آمریکا تبعیض آمیز، اشتباه ، تفرقه انگیز و جنجال برانگیز است.

«ردِ خاطره» در خیابان گل‌نبی