امید زندگانی به «رویای شب دهم اردیبهشت» پیوست

رخشان بنی اعتماد: امیدوارم با سمپاشی نتوانند مانع حرکت درست جشنواره جهانی فجر شوند
امید زندگانی به نمایش «رویای شب دهم اردیبهشت» به کارگردانی میلاد جباری‌مولانا پیوست.

رخشان بنی اعتماد: امیدوارم با سمپاشی نتوانند مانع حرکت درست جشنواره جهانی فجر شوند