فیلم | طنز رضا رفیع؛ از هواشناسی برجامی تا اعدام بابک زنجانی و عذرخواهی الله کرم

رحمتی برنده کری‌خوانی با منصوریان
رضا رفیع که در برنامه حالا خورشید حاضر شده بود اخبار روز را به زبان طنز مطرح کرد که در ویدئوی زیر می‌توانید ببینید.

رحمتی برنده کری‌خوانی با منصوریان