بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، بانک برتر استان کهگیلویه وبویراحمد در سال ۱۳۹۵

رتبه کسب رتبه اول کهگیلویه و بویراحمد در رشته اذان درمرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات منطقه ای قرآن
مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد از کسب عنوان بانک برتر استان کهگیلویه وبویراحمد در سال ۱۳۹۵ توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خبر داد.

رتبه کسب رتبه اول کهگیلویه و بویراحمد در رشته اذان درمرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات منطقه ای قرآن