زمان برگزاری سومین نشست سوریه اعلام شد

رتبه ایران در صنعت برق جهان چند است؟
ایرنا نوشت: وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سومین نشست سوریه در قالب ادامه راهبرد مسکو، تهران و آنکارا، چهارشنبه آینده در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود.

رتبه ایران در صنعت برق جهان چند است؟