«پسران تاریخ» به تئاتر شهر می‌آید

ربیع‌خواه: آچار فرانسه خیلی هم لقب بدی نیست!
اشکان خیل‌نژاد تازه‌ترین اثر نمایشی خود را با عنوان «پسران تاریخ» در سالن چهارسوی تئاتر شهر روی صحنه می‌برد.

ربیع‌خواه: آچار فرانسه خیلی هم لقب بدی نیست!