رشد ۸۰درصدی صید فانوس ماهی

ربات‌‌های کوچک چطور در آینده دارو را به نقاط مورد نیاز بدن‌تان می‌رسانند؟
میزان نوشت:مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران بر ضرورت برخورد تمام دستگاه های فعال در نوار ساحلی شمال با صیادان غیرمجاز تاکید کرد.

ربات‌‌های کوچک چطور در آینده دارو را به نقاط مورد نیاز بدن‌تان می‌رسانند؟